Dressur

Dressur er essensielt for å utvikle hestens smidighet, balanse og styrke, og å fostre lydighet, oppmerksomhet og tillit gjennom skolering. Dressur er basert på at hesten som trenes assosierer bestemte kommandoer gjennom berøring, lyd eller med visuelle tegn, og er avhengig av samspill og samarbeid mellom hesten og dens trener. Bruk av sjenkler eller dressurpisk er vanlig, og kommandoene som gis skal nærmest være usynlige.

dressyrDressur har vært utøvd fra oldtiden av, men fikk spesielt oppmerksomhet som konkurranseridning under renessansen. Treningen som ble utviklet på den tiden har forandret seg lite til dags dato. Man bruker helst varmblodshester i dressurkonkurranser, selv om alle hester kan trenes i dressur. Treningen er en ypperlig måte å utvikle samarbeid mellom hest og rytter, og øker kroppskontrollen og -bevisstheten både hos dyr og menneske.

Dressurkonkurranse skal vise ekvipasjens (ekvipasje er hest og rytter sammen) kontroll og utførelse av gangartene og veksling mellom disse, til mer avansert dressur som piaff, passage og changement. Ekvipasjen bedømmes på en skala fra 0-10 poeng, og den mest høyest poengsum vinner.

Dressur brukes også på andre dyr, slik som sirkusdyr og på hunder som for eksempel trenes til jakt, som politihunder eller som redningshunder. Da kalles det obedience training, eller lydighetskurs.

Privacy Policy